Цена

793,00 52.500,00


Сокет


Л2 Кеш


Процесор технологија


Брзина на процесор


Кеш на процесорот


Модел на процесор


Л1 Кеш


Број на јадра на процесор


Термална моќ


Архитектура на процесорот


Л3 Кеш


Прoдавница


Бренд